Geokodowanie w QGIS z użyciem navidata.pl

Niniejszy wpis jest krótkim podręcznikiem korzystania z pluginu „navidata geocoder” stworzonego przez naszą firmę dla użytkowników oprogramowania QGIS.
Plugin ten pozwala na wygodne geokodowanie dużej ilości adresów za pomocą interfejsu API navidata.pl.

Instalacja

Wtyczkę instalujemy za pomocją opcji Plugins -> Manage and Install Plugins. W wyszukiwarkę wystarczy wpisać słowo kluczowe „navidata”.
Po instalacji w menu Plugins pojawi się wpis navidata.pl geocoder, a na pasku narzędzi w aplikacji ikona

Geokodowanie

Korzystanie w wtyczki wymaga, aby do QGIS dodana była przynajmniej jedna warstwa wektorowa, która w tabeli atrybutów zawiera dane adresowe. Popularnym sposobem jest dodanie jako warstwy pliku CSV w którym znajdują się adresy, które chcemy geokodować.

W procesie geokodowania stworzony zostaje nowy plik ShapeFile, który zawiera punkty będące wynikiem geokodowania. Do każdego punktu przypisany jest zarówno oryginalny adres (skopiowany z warstwy źródłowej) oraz dane uzyskane z serwisu navidata.pl – współrzędne, znormalizowany adres, itp – pełna lista atrybutów jest zgodna z API serwisu Navidata

Przykład działania:

 

1. Importujemy jako osobną warstwę plik CSV zawierający dane adresowe:

qgis - warstwa wektorowa z adresami

 

2. Uruchamiamy wtyczkę geokodowania

Wtyczka geokodowania navidata.pl

Do prawidłowego działania, należy wybrać warstwę oraz kolumnę w jej tabeli atrybutów zawierającą adresy, które chcemy geokodować. Dodatkowo należy wybrać plik w którym zostanie zapisany wyjściowy plik ShapeFile.

Bez podania klucza API serwisu navidata.pl usługa geokodowania działa w trybie niekomercyjnym. Jeżeli chcesz jej używać w zastosowaniach profesjonalnych - tutaj dowiesz się więcej.

Po wciśnięciu przycisku „geokoduj” uruchomiony zostanie cały proces – a wszystkie dane zostaną zapisane w wybranym pliku ShapeFile.

 

3. Dodajemy do QGIS warstwę z danymi geokodowania

Przy dodawaniu wygenerowanego pliku jako warstwy do QGIS, należy pamiętać aby jako kodowanie znaków wybrać UTF-8:

dodawanie warstwy do QGIS

W przeciwnym razie we wszystkich polach tekstowych polskie znaki diakrytyczne (ąęźłóść) będą się wyświetlać niepoprawnie!

Efekt końcowy:

geokodowanie adresów - efekt końcowy

 

Tak uzyskaną tabelę atrybutów można połączyć z innymi warstwami jako pola złączenia używając kolumny z adresem – bardzo dobra instrukcja na ten temat znajduje się na blogu – GIS i okolice.

Dodaj komentarz